Era anul 1789, iar la Versailles, Adunarea Națională Constituantă, organ al puterii legislative din Franța, a adoptat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care se enunțau câteva drepturi elementare individuale și colective ale tuturor oamenilor.

Poate fi considerat momentul în care s-au pus bazele democrației moderne. Aceasta presupunea în primul rând o egalitate a cetățenilor în fața legii, dar și conferirea dreptului acestora la opinie. Declarația Drepturilor Omului cuprindea un preambul și 17 articole.

Nouă dintre cele șaptesprezece articole conțineau cuvântul lege, făcând referire la temeiul legal în care cetățenii își pot exprima opiniile. Primele patru articole vorbeau despre libertatea omului, despre dreptul la siguranța, dreptul la proprietate și despre lipsa diferențelor sociale ce ar limita drepturile unui anumit grup de oameni.

Următoarele cinci articole se axau în principal pe legea la care se supuneau cetățeni, cu ocazia acestor noi drepturi. Articolele X și XI erau cele care ofereau dreptul la opinie cetățeanului, indiferent de care era aceasta, însă exprimarea opiniei trebuia să se facă fără tulburarea ordinii publice.

În art. XV și art. XVI se vorbește despre societate, aceasta căpătând noi drepturi, legea permițând societății să tragă la răspundere funcționarii publici ce nu își îndeplineau funcția.

De asemenea, societatea era obligată, conform art. XVI să asigure garanția drepturilor și să nu statornicească separarea puterilor.

Inspirați de Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, de articolele francezilor, dar și de cele ce aveau să urmeze, este semnată la Roma, în 1950, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.


Citește și alte articole din categoria “Atunci, acum”
○ Anul 79, Vezuviu erupe, distrugând în întregime orașele romane Pompeii și Herculaneum