Într-o Europă dezbinată de propria politică, țările românești au făcut front comun pentru apărarea propriilor interese, folosindu-se de rivalitățile marilor puteri pentru a putea evita pericolele. Țările Românești au reuşit să facă față ofensivelor inamice, mai cu seamă otomanilor, chiar în perioada de apogeu a Imperiului otoman.

Rezistența poporului împotriva Imperiului otoman a oferit posibilitatea țărilor românești să negocieze înțelegeri de pace cu otomanii, de la egal la egal, recunoașterea autonomiei teritoriale fiind principala cerință a poporului.

Odată ce Imperiul otoman reuşeşte să preia puterea în Ungaria, în urma bătăliei de la Mohacs, în anul 1526, înfăptuirea Unirii devine necesară pentru principatul românesc, rămas fără legături politice cu Ungaria. Fructificarea tuturor resurselor în interesul poporului avea să se producă în timpul scurtei domnii a lui Mihai Viteazul (1593-1600). În anul 1600, Țara Românească, Moldova şi Transilvania devin un tot-unitar.

Curajul voievodului Țării Românești de a dispune unificarea celor trei regiuni, de a porni ofensive împotriva armatelor otomane, habsburgice şi poloneze, chiar într-o perioadă de dominație a acestora, i-au adus sfârșitul lui Mihai Viteazul, un an mai târziu.

Cu toate acestea, istoria îl păstrează la loc de cinste pe cel care a reuşit să unească poporul, în prima Unire a principatelor, tocmai inițiativa sa păstrând vie dorința de unire a celor ce l-au urmat la conducere.

În prezent, România se află într-un continuu proces de dezbinare, condus chiar de către conducători, incapabili să decidă asupra regiunilor conduse de maghiari, dar aflate în România. Legăturile dintre regiunile populate de maghiari şi restul României se pierd, treptat, cu acordul guvernelor. Tot ceea ce au câștigat, cu propria jertfă, de-a lungul vremii, Matei Basarab, Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, sau chiar Horea, Cloșca şi Crișan, este distrus de clasa politică actuală.

Sursă imagine principală: whitemountain.ro


Citește și alte articole asemănătoare
○ România: între ură și indiferenţă